Team

coaching

Met iedere schakel op de juiste plek en de juiste inzet, functioneert uw team, afdeling of directie optimaal. Avand stimuleert de betrokkenheid, inzet, bewustwording en verantwoordelijkheid in uw team.

Contact

06- 33 74 32 25

Team

Teamcoaching is een vorm van coaching waarbij de focus ligt op onderlinge samenwerking, het functioneren, de interactie en/of de communicatie van het team.
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook in periodes van interne of externe ontevredenheid of verslechterde arbeidsverhoudingen.

Bij teamcoaching wordt gewerkt aan de effectiviteit van het team als geheel.
team intervisie, team coaching, Avand advies, teamcoaching

 

Door middel van team coaching worden teams ondersteund in hun ontwikkelingsproces richting een succesvoller en effectiever team. Zo ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen en hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden.

De structuur van team coaching is zeer flexibel. Het aantal coaching sessies kan in overleg bepaald worden. Ter bevordering van het resultaat kunnen team coaching trajecten samen gaan met individuele coaching gesprekken van teamleden.

 

Avand creëert:

  • bewustwording van een ieders eigen rol in het team
  • groter verantwoordelijkheidsgevoel
  • verbetering van ruimte voor communicatie en openheid
  • een beter functionerende groep en resultaat

 

Samen met Avand komt uw team verder. Neemt u voor meer informatie of advies contact op.