Versterkt

mens en resultaat

Avand begeleidt, adviseert en versterkt managers, teams en individuele medewerkers. Of het nu gaat om leiderschapsvraagstukken of zaken die spelen op het gebied van samenwerking, communicatie, betrokkenheid of persoonlijk functioneren; Avand versterkt mens én resultaat!

Contact

06- 33 74 32 25

Verzuim

Verzuim kost geld. Vaak heel veel geld….. Avand helpt u de kosten zo laag als mogelijk te houden.
Nog beter; helpt u de verzuimkosten te verminderen!

Avand begeleidt medewerkers  en werkgevers bij verzuim. Wanneer een medewerker ziek is of verzuim op de loer ligt, is snel en effectief handelen van belang voor iedereen. Direct de juiste aanpak kiezen, rekening houdend met alle verplichtingen die de wet stelt, kan het verzuim aanzienlijk verkorten of zelfs voorkomen.

Burn out

Avand begeleidt medewerkers met beginnende symptomen van burn-out  of overspannenheid met als doel daadwerkelijk (langdurig) verzuim te voorkomen.De praktijk toont aan dat de aanpak van Avand zeer effectief is en de medewerker leert juiste keuzes te maken en daar naar te handelen. In het voordeel van u als werkgever als voor hem hemzelf.

Aanpak

In geval van verzuim begeleidt Avand u bij alle acties waaraan u als werkgever  volgens de wet Poortwachter dient te voldoen. Daarnaast onderzoekt Avand welke oorzaak ten grondslag ligt aan het verzuim om re-integratie te

bespoedigen. Het aanpakken van de oorzaak en niet alleen de symptomen staat hierbij centraal.

 

Verzuim

Avand zet zich in voor:

  • duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • verzuimpreventie (begeleiding -bijna- burn out)
  • verkorten van verzuim door kordate acties
  • begeleiding van management en medewerkers
  • werkplezier en rendement

Nieuwsgierig hoe Avand u kan helpen om (langdurig) verzuim te voorkomen en rendement en werkplezier centraal kunnen staan binnen uw bedrijf?
Neem contact op met Avand.