Versterkt

mens en resultaat

Avand begeleidt, adviseert en versterkt managers, teams en individuele medewerkers. Of het nu gaat om leiderschapsvraagstukken of zaken die spelen op het gebied van samenwerking, communicatie, betrokkenheid of persoonlijk functioneren; Avand versterkt mens én resultaat!

Contact

06- 33 74 32 25

Ontslagbemiddeling

Wanneer een verstoorde arbeidsrelatie of conflict leidt tot ontslag is dit een ingrijpende gebeurtenis voor u als werkgever en de

Ontslagbemiddeling

medewerker. Een procedure waarbij onnodige strijd, frustraties en kosten worden voorkomen heeft de voorkeur.

Avand begeleidt ontslagprocedures als onafhankelijke derde partij en komt samen met u en de medewerker tot een goede regeling voor de lange termijn. 

Constructieve aanpak

Avand zorgt dat beide partijen op een constructieve manier tot een goede regeling komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van beide partijen. Het doel is een voor beide partijen acceptabele regeling waarmee u als werkgever en de medewerker ‘on speaking terms’ uit elkaar kunnen gaan. Voor u is het erg belangrijk dat de medewerker na einde dienstverband een zo positief als mogelijke kijk houdt op u als voormalige werkgever. De aanpak van Avand draagt hier constructief aan bij.

Beëindigingsovereenkomst

Avand stelt desgewenst de beëindigingsovereenkomst op, in samenwerking met u als werkgever en de medewerker. Daar waar nodig, zal gebruik worden gemaakt van juridisch advies.

Alle juridische en financiële aspecten worden besproken en in de beëindigingsovereenkomst vastgelegd.

 

Ontslagbegeleiding door Avand:

  • Snel en ‘on speaking terms’ uit elkaar
  • Geen kostbare, slepende procedures
  • Voorkomt negatieve invloed op en buiten de organisatie
  • Goede regeling voor de lange termijn

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Avand.