Human

Resources

Benut u het menselijk kapitaal binnen uw organisatie of bedrijf optimaal? Avand levert maatwerk op alle gebieden van human resource management.

Contact

06- 33 74 32 25

HR advies

Avand ondersteunt bedrijven, medewerkers en managers om het beste resultaat te behalen. Het optimaal functioneren van alle medewerkers en het correct aanpakken van personeelsissues binnen een bedrijf of afdeling is een ingewikkelde puzzel. De oplossing ligt vaak in verschillende mogelijkheden zoals een duidelijk organisatie beleid, het snel en tijdig aanpakken van  (dreigende) problemen, heldere communicatie of het trainen van vaardigheden.
Avand begeleidt managers, teams en individuele medewerkers bij het oplossen van problemen en het behalen van een optimaal resultaat. Zowel voor het bedrijf, als ook voor de individuele medewerker of het team.

Avand helpt uw bedrijf bij HR vraagstukken op het gebied van: