Versterkt

mens en resultaat

Avand begeleidt, adviseert en versterkt managers, teams en individuele medewerkers. Of het nu gaat om leiderschapsvraagstukken of zaken die spelen op het gebied van samenwerking, communicatie, betrokkenheid of persoonlijk functioneren; Avand versterkt mens én resultaat!

Contact

06- 33 74 32 25

Samenwerking

SamenwerkingSamenwerken houdt meer in dan alleen met elkaar werken……
Samenwerken lijkt vanzelfsprekend, maar is het vaak niet. Veel afdelingen functioneren niet als een team, maar eerder als een groep individuen die niet in staat zijn hun krachten te bundelen.
Weten collega’s van elkaar wat er van ze wordt verwacht én wat anderen van ze mogen verwachten? Of hebben ze het gevoel er alleen voor te staan?
Niet optimaal samenwerken kan grote nadelige gevolgen hebben op uw bedrijfsresultaat.

Avand ondersteunt u en uw team bij het optimaal afstemmen van individuele en groepsbelangen en doelen. Discrepanties tussen belangen en/of visie worden helder, waarna gekeken wordt wat nodig is om de samenwerking een succes te laten worden en hoe men elkaar kan versterken. Doelen worden hierdoor sneller en met een verhoogde inzet behaald.

 

Een betere samenwerking heeft niet alleen een positieve invloed op het realiseren van een (financiële) doelstelling, het leidt ook tot:

  • meer gemotiveerde en betrokken medewerkers
  • toename in verantwoordelijkheidsgevoel en nemen van verantwoordelijkheid
  • minder niet-productieve (en dus dure) discussies
  • meer loyaliteit naar collega’s
  • minder verzuim

 

De TEAM strategie
Avand richt zich specifiek op vier pijlers om tot een betere samenwerking van uw team te komen:

  • T  Together – Alleen sámen kun je voor de winst gaan
  • Each – Het team bestaat uit individuen met ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid
  • Approach – Het team, waarbinnen iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt, zet zich in om samen eenzelfde doel te bereiken
  • M Move – Het doel bereik je alleen door in beweging te komen

 

Maak van uw groep medewerkers ook een succesvol team! Neem contact op met Avand om vrijblijvend te bespreken hoe dit te realiseren.