Personal

Coaching

Laat uw bedrijf groeien door uw medewerkers. Avand helpt uw medewerkers op individueel niveau bij het verbeteren van specifieke vaardigheden, hun manier van communiceren of gedrag. Tevens wordt helder wat iemand zijn drijfveren, kernkwaliteiten en ambitie zijn. De professionele ontwikkeling van uw medewerkers verbetert hun functioneren en daardoor het bedrijfsresultaat.

Contact

06- 33 74 32 25

Individuele medewerker

De toegevoegde waarde en resultaten van uw organisatie zijn sterk afhankelijk van de competenties en de inzet van uw medewerkers.

individuele coaching, team coaching, team intervisie, bedrijfscoach, Avand coaching

 

 

Coaching is een effectieve manier om medewerkers in hun functie, communicatie, houding/gedrag te verbeteren en/of verder te laten ontwikkelen. Zodoende groeit ook het bedrijf of de organisatie zelf mee. De trajecten zijn weliswaar individueel gericht, maar het effect ervan overstijgt vrijwel het individu of zelfs het team.
Ieder coaching traject is maatwerk. Via coaching kunnen handvatten worden aangereikt om beter te functioneren. Een medewerker wordt begeleid in zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en daarbij wordt rekening gehouden met zijn werk- en privéomstandigheden.

 

Mensen weten door coachtrajecten van Avand hun competenties beter in te zetten, uitdagingen te vinden in hun werk en verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Opdrachtgevers en deelnemers geven te kennen dat hierdoor op alle niveaus in de organisatie vernieuwing en verbetering plaatsvindt.

 

Coaching resulteert in:

  • Betere inzetbaarheid
  • Effectievere communicatie met collega’s en klanten
  • Beter kunnen omgaan met stress en drukte
  • Belemmerende gedachten en blokkades uitbannen
  • Meer zelfvertrouwen en zelfkennis

Bij coaching is het belangrijk dat de kern van het probleem duidelijk is of wordt.
Coaching draait uiteindelijk om zelfsturing. Bewustwording is daarbij dan ook een belangrijke factor. De cliënt moet uiteindelijk na afloop in staat zijn om zijn eigen gedrag te sturen.

De basistrajecten van coaching zijn kort en intensief. De gestructureerde no-nonsense aanpak van Avand zorgt ervoor dat cliënten in korte tijd een omslag kunnen maken en in staat zijn om anders te functioneren, zowel zakelijk als privé. Verlenging van de trajecten is mogelijk, als na evaluatie blijkt dat extra coaching nodig is.

 

Neem contact op met Avand voor een vrijblijvend advies op maat.